Lovegra för kvinnor

Det är inte bara män som kan få problem med att rent fysiskt göra sig redo för sexuella aktiviteter. Även om mäns och kvinnors könsorgan skiljer sig åt rent utseendemässigt fungerar de i grunden på samma sätt. För att en kvinna ska kunna uppleva njutning vid sexuell aktivitet krävs att blodflödet till vaginan höjs och dessutom upprätthålls under den sexuella akten. En kvinna som har problem med blodflödet till vaginan kan ha svårt att genomföra ett samlag, än mindre känna någon njutning av den sexuella aktiviteten.

Faktiskt är det så att det är många kvinnor som lider av en låg sexlust utan att veta riktigt varför det förhåller sig på det viset. Vid en undersökning genomförd för några år sedan var det 40 procent av kvinnorna som menade att de då och då hade problem med sexlusten. För att få bukt med detta problem finns några hjälpmedel att tillgå. Ett smart hjälpmedel är läkemedlet Lovegra, eller Womenra som läkemedlet ibland också kallas.

Större sexlust med Lovegra

Lovegra fungerar ungefär på samma sätt Viagra för män. Den största skillnaden mellan de olika läkemedlen är förmodligen att en tablett Lovegra är rosa i stället för blå! Den verksamma substansen i Lovegra/Womenra, är, liksom för Viagra, Sildenafil. Normalt sett innehåller en tablett Lovegra 100 mg Sildenafil, men det finns givetvis tabletter med andra doser.

Lovegra ska tas 30–45 minuter innan det är tänkt att man ska påbörja en sexuell aktivitet. Det tar nämligen ett tag innan det verksamma ämnet fullt ut har spridit sig i kroppen för att vidga kapillärerna och förbättra blodgenomströmningen. Precis som för Viagra är Lovegra inget läkemedel som bara har effekt på ett visst ställe i kroppen. Den ökade blodgenomströmningen sker i hela kroppen. Det förhöjda blodflödet sitter i mellan 4–6 timmar efter att man har märkt den första effekten.

Med ett ökat blodflöde till vaginan kan kvinnan känna en större njutning vid sexuella aktiviteter. Den angenäma känslan vid beröring förstärks och det kan vara lättare för kvinnan att få orgasm. När det handlar om sex är allt givetvis individuellt, men det stora flertalet av de kvinnor som använder Lovegra märker en påtagligt förhöjd känsla av njutning och välbefinnande efter att ha intagit Lovegra före en sexuell aktivitet.

Säkerhet och bieffekter med Lovegra

Eftersom Lovegra bygger på samma verksamma substans som Viagra, en substans som har genomgått rigorösa tester, behöver man inte vara orolig för några större bieffekter när man använder Lovegra, förutsatt att man är helt frisk. Man ska dock aldrig ta mer än en tablett à 100 mg åt gången.

Äldre kvinnor samt kvinnor som har problem med levern eller njurarna bör minska dosen till 25 mg. Det gör man enkelt genom att dela en tablett i fyra delar. För personer som samtidigt tar betablockerare kan Lovegra inte rekommenderas. Om man är osäker på om man har någon åkomma som kan förvärras genom intag av Lovegra, eller om Lovegra kan hämma effekten av något läkemedel, bör man rådfråga läkare.

Det finns några ganska vanliga bieffekter med Lovegra. De flesta har att göra med att kroppen upplever ett ökat blodflöde. Man kan få huvudvärk och bli lite rödaktig i ansiktet. Tar man en dos som kroppen inte riktigt kan hantera kan man även bli illamående och yr. Dessa bieffekter är dock snabbt övergående.