Levitra

Levitra är ett potensmedel som i princip kan användas precis som Viagra. En skillnad mellan Levitra och Viagra är att den aktiva substansen i Levitra är starkare än den Viagra bygger på. På så sätt ska man vara noga med att inte överskrida den dagliga dosen, som är en tablett. De doser som finns för Levitra är vanligen 10 mg och 20 mg. Tabletterna med 10 mg är de som rekommenderas för de flesta användare. Denna dos motsvarar ungefär en tablett Viagra med dosen 50 mg. Det är viktigt att man förstår att man aldrig ska ta en lika stor dos av Levitra som av Viagra, detta eftersom Levitra är ett betydligt mer potent läkemedel.

Så här fungerar Levitra

Levitra har två funktioner. För det första förhindrar den aktiva substansen i Levitra att man får förhöjda halter av det enzym, GMP, som svarar för att få en erektion att gå tillbaka. Detta enzyms funktion är givetvis viktig – det är nog ingen som vill gå omkring med en ständig erektion – men när man ska genomföra ett samlag är det inte direkt en fördel om halterna av GMP är för höga. För det andra vidrar Levitra kapillärerna i och omkring penis så att mer blod kan strömma till svällkropparna i penis. Som helhet gör alltså Levitra att man lättare kan få en full erektion och dessutom behålla erektionen under tillräckligt lång tid för att man ska kunna genomföra en sexuell aktivitet på ett tillfredsställande sätt, både för mannen själv och för hans partner.

För att man ska få den bästa effekten av Levitra ska man se till att ta en tablett Levitra senast två timmar före det att man planerar att genomföra ett samlag eller någon annan sexuell aktivitet. Effekten av Levitra sitter sedan i upp till ett dygn. Det finns ingen risk för att man efter en sexuell aktivitet kommer att fortsätta ha erektion. När en sexuell aktivitet är fullbordad för mannen kommer erektionen att avta automatiskt. Den aktiva substansen i Levitra blockerar nämligen inte enzymet GMP helt och hållet.

Möjliga bieffekter av Levitra

Det faktum att Levitra blockerar enzymet GMP ger sällan upphov till några som helst bieffekter. Det är den vasodilaterande, det vill säga den kapillärvidgande, effekten som kan ge upphov till vissa besvär – detta på grund av att blodtrycket i kroppen helt enkelt sjunker. Några av de bieffekter som är vanligast är yrsel och huvudvärk. Endast i undantagsfall kan man uppleva illamående och synförändringar. Skulle man få smärtor i bröstet och/eller stickningar i överkroppen bör man snarast uppsöka läkare.

Precis som för alla andra läkemedel bör man rådfråga sin läkare innan man börjar använda Levitra. Om man använder mediciner mot hjärtproblem ska man avstå från att använda Levitra. En del läkemedel kan, om de används tillsammans med Levitra, ge upphov till så kallad hypertension, med de negativa konsekvenser detta tillstånd kan föra med sig.

En sak att komma ihåg är att Levitra inte bör tas i samband med att man dricker alkohol. Alkoholen är nämligen blodförtunnande. Det gör inte bara att effekterna av Levitra kan minska. Man kan även drabbas av vissa biverkningar.