Läkemedelsverket bedömning av Viagra

Viagra är ett säkert läkemedel som har genomgått ett otal tester av olika forskningslag världen runt. Dessutom är det så att den verksamma substansen Sildenafil inte är något ämne som är främmande för kroppen. Vad Sildenafil gör är ju helt enkelt att vidga kapillärerna i kroppen så att mer blod kan strömma till penis. Ämnet har inga kemiska bieffekter av något slag och stannar inte kvar i kroppen. Det kan ändå vara bra att läsa lite om hur det svenska läkemedelsverket ser på Viagra. Läkemedelsverket har gjort en djupstudie av Viagra och Sildenafil med fokus på förväntad effekt, eventuella bieffekter samt allmän säkerhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att Läkemedelsverkets värdering är att Sildenafil fungerar utmärkt för att behandla erektil dysfunktion, det vill säga potensproblem. Man menar att det faktum att läkemedlet är i tablettform gör att Viagra är ett bättre alternativ än de terapimetoder som kräver en injektion i penis. Läkemedelsverket anser att det finns en liten mängd riskgrupper som inte bör använda Viagra, åtminstone inte innan man har fått klartecken av en läkare.

Läkemedelsverkets bedömning av Viagras effekt

Att Viagra har en utmärkt effekt på potensproblem står helt klart. Det kan miljoner användare runt om i världen intyga. Att Viagra dessutom är det avgjort mest populära läkemedlet i tablettform i världen skvallrar också om effektiviteten med Viagra.

Läkemedelsverket har gått igenom 21 kliniska studier av Viagra och Sildenafil som genomfördes mellan åren 1994–1997. Verkets analys av studierna pekar klart på att Viagra har en god effekt på potensproblem. Verkets bedömning är att Viagra kan ge mycket positiva resultat både för personer som lider av erektil dysfunktion (oförmåga att rent fysiskt få erektion eller oförmåga att få en erektion tillräcklig för att en sexuell aktivitet ska anses kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt) och de som av psykologiska anledningar har potensproblem. Givetvis visar analysen på att den senare gruppen normalt sett får lite sämre effekt av användning av Viagra, men man kan ändå se en god effekt för dessa personer.

När Läkemedelsverket har analyserat de hårda siffrorna, det vill säga hur många av de personer som deltog i studierna som verkligen upplevde att Viagra mildrade erektionsproblemen, har man fått svart på vitt på att Viagra fungerar. Oavsett studie var det alltid en bra bit över 50 procent av testpersonerna som upplevde att erektionsproblemen helt försvann eller åtminstone mildrades markant vid intag av Viagra före sexuell aktivitet. I vissa studier var det upp emot 90 procent av testpersonerna som upplevde stora förbättringar i möjligheten att få erektion och sedan upprätthålla erektionen.

Intressant är att dosens storlek har ett direkt samband med nöjdheten hos testpersonerna. Ju högre dos desto mindre erektionsproblem.

Hur säkert är Viagra enligt Läkemedelsverket?

Eftersom det verksamma ämnet i Viagra, Sildenafil, har så kallade vasodilaterande, det vill säga blodkärlsutvidgande, är det givetvis så att vissa personer bör vara försiktiga med att använda Viagra.

Generellt sett menar Läkemedelsverket att Viagra är ett relativt säkert läkemedel. Det är i princip bara personer som samtidigt medicineras med nitrater och kväveoxiddonatorer som bör avstå från att använda Viagra. För vissa riskgrupper har Läkemedelsverket ingen data att analysera, vilket gör att man inte kan ge någon säkerhetsrekommendation. Det gäller främst personer som lider av hypotension, nedsatt leverfunktion eller någon näthinnesjukdom.

Ni kan läsa Läkemedelsverkets ursprungliga rapport här eller på: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Monografier-varderingar/Humanlakemedel-Arkiv/Viagra-sildenafil/