Kamagra

Kamagra är kanske det minst kända potensmedlet för behandling av erektil dysfunktion, särskilt i jämförelse med Viagra och Cialis, men detta läkemedel har ändå en stor mängd användare världen över. En fördel med Kamagra är att det är billigare än exempelvis Viagra. Samtidigt kan man som användare av Kamagra räkna med goda effekter när det handlar om att få bukt med erektionsproblem. Det är nämligen så att Kamagra fungerar i stort på samma sätt som de mer namnkunniga kusinerna Viagra, Cialis och Levitra. En annan fördel med Kamagra är att detta läkemedel sägs ha god effekt även mot för tidig utlösning.

Så här använder man Kamagra

Kamagra administreras normalt i tablettform, i doser om mellan 25 och 100 milligram. De flesta män som påbörjar en behandling med Kamagra börjar med en tablett om 50 mg. Detta är den rekommenderade dosen. Med 50 mg får de flesta män en mycket god effekt på erektionsproblemen. Om man upplever bieffekter av en tablett på 50 mg kan man enkelt dela på tabletten för att i stället inta 25 mg Kamagra. På samma sätt kan man enkelt höja dosen om man inte känner någon effekt. Maxdosen är på 100 mg. Det är viktigt att förstå att man inte får gå över denna dos. Man kan då nämligen drabbas av obehagliga sidoeffekter.

Så här fungerar Kamagra

För att få god effekt av Kamagra ska man ta en tablett cirka 45 minuter innan man ska påbörja en sexuell aktivitet. Det tar nämligen ett tag för det aktiva ämnet i Kamagra att spridas i kroppen. Det finns dock även en flytande form av Kamagra. Denna variant tas snabbare upp av kroppen. Det tar ungefär 20 minuter innan effekten av Kamagra sätter in om man intar flytande Kamagra.

Man märker inte när den verksamma substansen i Kamagra börjar verka. Man blir inte automatiskt upphetsad. Inte heller får man automatiskt en erektion. Först när man påbörjar en sexuell aktivitet märks effekterna av Kamagra. Det krävs sexuell stimulans, antingen fysisk eller psykologisk, eller både och, för att man ska kunna få en erektion. Det är när man bygger upp erektionen som man märker effekterna av läkemedlet. Det blir enklare att få en stark erektion. Dessutom blir erektionen mer långvarig. Kamagra gör att blodflödet till penis ökar samtidigt som enzymet GMP, som verkar erektionsnedtagande, blockeras.

Givetvis blockeras inte enzymet GMP för evigt. Effekten av Kamagra minskar gradvis för att upphöra helt efter ungefär fem timmar. För enstaka individer kan effekten sitta i någon timme extra.

När man har upphört med den sexuella aktiviteten försvinner erektionen. När man tar en tablett Kamagra behöver man alltså inte vara orolig för att erektionen kommer att sitta i under en längre tid.

Vanliga sidoeffekter av Kamagra

Alla potensmedel som syftar till att öka blodflödet till penis kan ge upphov till mindre sidoeffekter såsom ökad svettning, rodnader i ansiktet och lättare huvudvärk. Det har att göra med att blodet cirkulerar lättare genom kapillärerna i kroppen. Sidoeffekterna avtar gradvis i samband med att den potenshöjande effekten av Kamagra avtar.

Upplever man mer besvärande sidoeffekter än de just nämnda ska man snarast uppsöka läkare. Detsamma gäller om erektionen inte skulle gå ner efter cirka fem timmar, trots att man har upphört med den sexuella aktiviteten.