Viagra och alkohol

Viagra har inte sällan kallats för en partydrog. Det är givetvis helt felaktigt i sig – Viagra ger inget rus – men det är självklart så att många använder Viagra i samband med att man dricker alkohol. Det finns en naturlig anledning till detta faktum. Alkoholen gör att man slappnar av och dessutom blir mer intresserad av att delta i sexuella aktiviteter. Detta beror bland annat på att en måttlig berusning gör att halten av det manliga könshormonet testosteron ökar i blodet. Så, om det nu är så pass vanligt att ta en tablett Viagra i samband med att man dricker alkohol; finns det då inte några risker med det?

Är det säkert att dricka alkohol tillsammans med Viagra?

Det enkla svaret är ja, men som alltid finns det några faktorer man ska tänka på. Viagra fungerar ju på så sätt att det verksamma ämnet i detta läkemedel gör att blodkärlen slappnar av och därmed möjliggör en ökad blodgenomströmning. Tanken är ju att det helt enkelt ska bli lättare att göra penis blodfylld och därmed få en erektion. Själva processen är naturlig och det verksamma ämnet i Viagra, Sildenafil, försvinner snabbt ur blodet.

Det första man ska tänka på är att alkohol har en liknande effekt på blodkärlen som Viagra. När man känner det första ruset från alkoholen märker man förmodligen att man börjar slappna av. Det är verkligen svårt att bekämpa denna effekt. Man kan också märka att kroppstemperaturen höjs. Det har delvis att göra med att levern sätter igång att arbeta för att förbränna alkoholen, men också på att blodkärlen vidgas och att blodgenomströmningen ökar.

Om man tar en tablett Viagra när man dricker alkohol har man alltså två substanser i kroppen som vidgar blodkärlen. För de flesta människor innebär detta inget problem, men man ska vara noga med att inte ta en dos Viagra som är högre än den förskrivna. Överdoserar man Viagra när man är berusad kan man drabbas av mindre behagliga bieffekter, såsom till exempel förändrad synskärpa och huvudvärk.

Andra bieffekter som kan uppstå när man blandar Viagra och alkohol är hjärtklappning, lågt blodtryck (med risk för svimning som följd), yrsel och illamående. Dessa bieffekter avtar i takt med att Sildenafil går ur kroppen. Problemet är att Viagras potentiella negativa effekter kan sitta i under en längre tid om man är berusad än om man är nykter.

Har man tidigare upplevt obehag när man har använt Viagra i nyktert tillstånd ska man vara på det klara med att bieffekterna kan bli värre när man blandar in alkohol i leken. Har man tidigare haft, eller fortfarande har, problem med alkoholkonsumtionen ska man vara mycket försiktig med att använda Viagra när man är berusad. Det är möjligt att man får gå ner en dos (till exempel halvera dosen från 50 mg till 25 mg) för att man inte ska löpa risken att överdosera Viagra och drabbas av mindre behagliga bieffekter. Det kan också vara klokt att uppsöka en läkare för rådgivning innan man börjar använda Viagra tillsammans med alkohol för första gången.