Viagra hos friska yngre män

Viagra är ett snabbverkande, effektivt och säkert läkemedel för behandling av erektionsproblem. Detta läkemedel ger ingen automatisk effekt. Det krävs ju sexuell stimulans för att man ska kunna få en erektion.

Användningen av Viagra ökar mest bland friska yngre män

Även om Viagra är avsett för män som faktiskt lider av erektionsproblem är det inte bland dessa män som användningen av Viagra ökar mest. Det är faktiskt bland yngre män som inte har några erektionsproblem som den procentuella ökningen från år till år är som störst. Det är givetvis fortfarande många fler äldre än yngre som använder Viagra regelbundet, men den yngre generationen kommer närmare och närmare för varje år.

Behöver yngre män använda Viagra?

Det enkla svaret, baserat på grundläggande fysiologi, är nej. Om man inte har några erektionsproblem över huvud taget kommer Viagra inte att ge någon effekt. Man får inte en större erektion med Viagra. Penis har en viss storlek av naturen. Viagra kan inte göra så att penis blir större. Möjligen kan man ha lättare att få erektion ytterligare en gång efter utlösning, men det är också den enda effekt Viagra ger för yngre män som inte lider av erektionsproblem.

Om man emellertid har problem med att få och upprätthålla en erektion kommer Viagra att ge en effekt, förutsatt att man inte har några andra problem, fysiologiska eller psykologiska, och ser till att man stimuleras sexuellt.

Trots att Viagra rent fysiologiskt inte ger någon effekt hos friska män är det alltså många i den yngre generationen som använder Viagra på regelbunden basis. Kanske kan det handla om en placeboeffekt. Bara genom att svälja en tablett Viagra kan man nämligen uppleva att man vid sexuell stimulans får en större och starkare erektion, även om det är fysiskt omöjligt. Denna placeboeffekt kan vara eftersträvansvärd hos många yngre män. Om man som ung och fullt frisk man upplever att sexlivet blir bättre om man använder Viagra ska vi andra givetvis inte sätta upp hinder och rikta pekpinnar mot detta beteende.

Det finns faktiskt tecken på att vissa yngre män kan komma över känslor av otillräcklighet och sexuell prestationsångest med hjälp av placeboeffekten. Om man upplever att man ibland får olustkänslor av sex på grund av att man känner sig otillräcklig av någon anledning, och kan övervinna dessa genom att använda Viagra, ska det vara fritt fram att använda detta potenshöjande läkemedel.

Möjliga risker

Användning av Viagra kan ge upphov till bieffekter, oavsett ålder och allmänt hälsotillstånd. Man kan till exempel vara allergisk mot Sildenafil eller vara extra känslig för denna substans effekt på kroppen. Risken för att uppleva starka obehagskänslor vid överdosering av Viagra är lika stor hos äldre män som hos yngre män.

Det finns även en mer indirekt risk med använda Viagra om man tar Viagra bara för placeboeffekten. Det har att göra med beroende. Om man upplever att den sexuella förmågan ökar kraftigt när man har Sildenafil i kroppen kommer man förmodligen alltid att vilja ta en tablett Viagra innan man har sex. Är man någon gång utan Viagra finns risken att man tror att man inte kan tillfredsställa sin partner på ett tillräckligt sätt. Ett sådant beroende av Viagra är inte positivt på något sätt.