Vanligare med ED hos äldre män

Erektil dysfunktion, det vill säga en permanent eller semi-permanent nedsättning i förmågan att få erektion och upprätthålla erektionen, är något som kan drabba alla män, ung som gammal. Unga män som lever stressiga liv kan till exempel då och då drabbas av erektionsproblem. Sjukdomar och ett dåligt allmänt hälsotillstånd kan också ge upphov till problem hos unga män. Erektil dysfunktion är dock betydligt vanligare bland äldre män än bland yngre personer. I grunden har det att göra med att kroppen helt enkelt fungerar sämre och sämre ju äldre man blir.

Ålder påverkar i allra högsta grad såväl potens som möjligheten att få erektion. Ju äldre man blir, desto mer sällan deltar man i sexuella aktiviteter. Det är ganska naturligt. Naturen har gjort så att mannen är som mest sexuellt aktiv i 20-årsåldern. Sedan avtal sexdriften sakta men säkert. På samma sätt minskar även förmågan att få erektion med åldern. Blodkärlen drar ihop sig och hjärtats pumpvolym minskar.

Eftersom det är vanligare med erektil dysfunktion hos äldre män är det också i denna grupp som det finns flest användare av Viagra. Egentligen är det så att friska unga män inte ska behöva ta Viagra. Erektionen blir inte större när man tar Viagra som helt frisk individ. Lider man inte av erektil dysfunktion eller har erektionsproblem på grund av andra orsaker (till exempel samtidig användning av något läkemedel) är det onödigt att ta Viagra. Bland de äldre männen kan dock Viagra vara en riktig gåva. Det är många äldre män som har återupptäckt sex och inlett relationer med nya partners efter att de har fått Viagra utskrivet.

Erektil dysfunktion i olika åldrar

I undersökning efter undersökning framkommer nästan exakt samma resultat när det handlar om erektil dysfunktion i olika åldrar. Ungefär tre av fyra unga män (under 40 år) menar att de inte har några problem med vare sig potens eller förmågan att få erektion. Det är bara ungefär tio procent av de yngre männen som upplever att de lider av erektil dysfunktion eller mildare erektionsproblem.

Ser man till de äldre männen (över 80 år) är siffrorna i princip de omvända. Tre av fyra män över 80 år har stora problem med att kunna vara sexuellt aktiva. Bara ungefär tio procent av de äldre männen uppger att de inte har några som helst problem.

Fram till 50 års ålder har de flesta män en mycket god förmåga att få erektion. Efter 50-årsstrecket går det dock snabbt utför. Antalet personer som lider av svår erektil dysfunktion ökar dramatiskt i åldrarna 50–59.

För att undvika att drabbas av erektil dysfunktion, oavsett i vilken ålder man befinner sig i, ska man tänka på att föra en hälsosam livsstil och hålla sig frisk. Äldre män som motionerar regelbundet och äter bra minskar risken att drabbas av erektionsproblem med hela 30 procent. Övervikt, rökning och en stillasittande vardag påverkar potensen och förmågan att få erektion i mycket hög grad. Om man samtidigt behandlar mildare erektionsproblem med Viagra kan man hålla sig sexuellt aktiv långt upp i åldrarna.