Vad innehåller en tablett Viagra?

Viagra är ett i grunden mycket säkert läkemedel utan större bieffekter. Det finns inte heller några konstiga tillsatsämnen i Viagra som kan ge upphov till allergiska reaktioner, med mera. Innan man påbörjar en behandling med Viagra mot erektil dysfunktion eller någon form av mildare erektionsproblem kan det dock vara intressant att känna till vilka ämnen som ingår i en tablett Viagra, oavsett dos. Här är en fullständig lista.

Sildenafil Citrate

Sildenafil Citrate är den aktiva ingrediensen i en tablett Viagra. Det är halten av denna substans som bestämmer om det handlar om Viagra 25 mg, 50 mg eller 100 mg. Sildenafil är en substans som förstärker kväveoxidens effekt i kroppen, detta genom att agera som så kallad phosphodieterasehämmare. Effekten blir att musklerna och blodkärlen i och omkring penis slappnar av och att blodflödet till penis blir större.

Bindningsmedel

För att man ska kunna tillverka en tablett för oralt intag krävs bindningsmedel. I Viagra finns fyra bindningsmedel, nämligen microcrystalline cellulose, lactose, anhydrous calcium phosphate och hypromellose. Inget av dessa bindningsmedel har någon verkan förutom att binda ihop tabletten och göra den lite större. Om inte bindningsmedlen var tillsatta skulle en tablett Viagra vara i det närmare mikroskopisk. Det skulle medföra vissa svårigheter med hanteringen av tabletten. Dessa ämnen är dessutom ofarliga för kroppen eftersom de enbart består av stärkelse, socker och cellulosa. Det finns ganska strikta regler för hur bindningsmedel får vara uppbyggda. De får till exempel inte ha smak eller färg. Dessutom ska de vara vattenlösliga.

Medel för upplösning i magsäcken

En tablett Viagra är hård. För att tabletten ska lösas upp så fort som möjligt i magsäcken tillsätter man en ingrediens som hjälper till att sönderdela tabletten när den når magsyran. I Viagra är det croscarmellose sodium som står för denna egenskap. Vad detta ämne gör är att binda vatten till tabletten för att den ska lösas upp så fort som möjligt och för att den aktiva substansen Sildenafil ska tas upp av kroppen.

Mixningsmedel

Det är inte alltid ingredienserna i ett läkemedel går att blanda på ett enkelt sätt. Ofta tillsätter man därför ett mixningsmedel som helt enkelt gör så att ingredienserna kan bindas ihop. I en tablett Viagra är det magnesiumstearat och triacetin som tillsätts som mixningsmedel. Även om namnen kan låta kemiska är de helt ofarliga. Triacetin, som är en fettsyra, har även en ytterligare funktion i Viagra. Den ger nämligen tabletten en något glatt yta så att tabletten inte fastnar så lätt på olika underlag eller i förpackningen.

Färgämnen

För att en tablett Viagra ska få den karakteristiska blå färgen tillsätter man ett färgämne, nämligen FD & C blue #2. Detta färgämne är en form av ätbart bläck, som är helt ofarligt i små doser. En tablett Viagra innehåller så lite av detta färgämne att det inte finns några hälsofaror över huvud taget. Man tillsätter även titanoxid, vilket är ett ämne som ofta tillsätts i tabletter för att ge extra lyster till ytan på en tablett. Titanoxiden har även en viss skyddande funktion.