Vad händer om man tar för mycket Viagra?

Som med alla läkemedel finns risker för hälsan om man skulle ta för en för hög dos. Detta faktum gäller även för potenshöjande läkemedel, såsom till exempel Viagra, Cialis och Kamagra. Skulle man ta för mycket Viagra, antingen vid ett tillfälle, eller utspritt över en eller två dagar, kan man uppleva mycket obehagliga bieffekter. Skulle man i övrigt ha något problem med hjärtat eller blodcirkulationen kan konsekvenserna faktiskt bli så allvarliga att man behöver läggas in på sjukhus.

Normalt är skräckexemplet när det gäller bieffekterna av ett för stort intag av Viagra att man får en erektion som vägrar gå ner. Detta tillstånd är dock mycket sällsynt. För att få bukt med en erektion som inte går ner behöver man dock bara besöka en läkare. Läkaren kan enkelt göra så att penis återgår till sitt normala tillstånd. De mer vanliga allvarliga bieffekterna handlar om smärtor i hjärttrakten, starkt illamående och stora synsvårigheter.

Om vi ska gå in på de mer allvarliga bieffekterna i detalj, vilka är riskerna med att ta en alltför stor dos Viagra? Den första bieffekten man märker är förmodligen att man börjar svettas och att man känner blodtrycket i huvudet. Det beror på att blodgenomströmningen ökar markant. Man kan även få hjärtklappning. Hjärtklappningen ger antagligen snart också upphov till bröstsmärtor. Vissa män kan få smärtor, stickningar och domningar som kan misstas för de symtom man upplever när man får en hjärtattack. Känner man ett så pass stort obehag av bieffekterna bör man snarast bege sig till läkare för att få behandling.

Det starkt ökade blodflödet till hjärnan kan ge upphov till obehagliga effekter. För det första får man en skarp huvudvärk. För det andra kan synen förändras på ett mycket påtagligt sätt. De flesta män som överdoserar Viagra upplever att allt blir suddigt och att det blir i princip omöjligt att fokusera blicken. En del män kan även uppleva att föremål i omgivningen får en blå nyans. Det har inte att göra med färgen på en tablett Viagra, utan på att det ökade blodflödet kring ögonen delvis förändrar synfunktionen. Detta tillstånd är dock inte permanent. När kroppen sakta men säkert gör sig av med all Sildenafil försvinner symtomen och synen återgår till det normala.

För de män som tar läkemedel som innehåller nitrater kan en överdosering av Viagra bli mycket allvarlig. Faktum är att man aldrig ska ta Viagra om man tar läkemedel med nitrater. Konsekvenserna av att kombinera Viagra med nitratläkemedel kan i värsta fall bli ödesdigra i och med blodtrycket sjunker dramatiskt.

Om man överdoserar på Viagra ska man vila så mycket som möjligt. Blir man riktigt dålig kan man behöva två eller tre dagars fullständig vila för att kroppen ska kunna återhämta sig. Det är även viktigt att man dricker mycket vatten.

För att undvika obehagliga bieffekter av Viagra ska man följa den dos som läkare har ordinerat och aldrig överskrida en dos på 100 milligram per dag. När man precis börjar använda Viagra är det viktigt att man är uppmärksam på hur kroppen reagerar. Upplever man starka obehagskänslor bör man besöka läkare så fort man kan.