Vad är erektionsproblem?

Många män lider i tysthet av sina erektionsproblem och drar sig för att ha sex med sin partner eller stämma träff med potentiella partners. I dagens samhälle är den manliga potensen central. Det förutsätts att vi män alltid ska ”vara redo” och kunna få en erektion på beställning. Bara denna tanke kan göra att man som man känner sig otillräcklig, även om man faktiskt inte skulle lida av erektionsproblem.

Om man lider av erektionsproblem har man helt enkelt svårt att få erektion. Om man lyckas få erektion är det sedan ofta svårt att upprätthålla den. Följden blir att det kan vara svårt att fullborda ett samlag eller någon annan sexuell aktivitetet på ett tillfredsställande sätt.

Erektil dysfunktion

I medicinska termer kallas erektionsproblem för erektil dysfunktion. När en läkare gör en bedömning av om en man lider av erektil dysfunktion tar han eller hon även hänsyn till eventuella psykologiska faktorer, i tillägg till de rent fysiska problemen.

Alla män kan uppleva att man då och då drabbas av problem med att få och upprätthålla en erektion. För att man ska kunna tala om att en person lider av erektil dysfunktion är tidsaspekten viktigast. Om man under ett par tre månader upplever att man har problem att genomföra samlag på grund av att penis inte blir tillräckligt styv kan det vara så att man lider av erektil dysfunktion.

Behandlingar och läkemedel mot erektionsproblem

Om erektionsproblemen enbart beror på fysiska faktorer kan man enkelt få hjälp genom att använda vissa läkemedel. Viagra är det avgjort mest kända potensmedlet på marknaden, men det finns flera alternativ. Alternativen fungerar i huvudsak som Viagra – effekterna är i mångt och mycket desamma. Det som skiljer är oftast hur lång tid effekten av läkemedlet sitter.

Är orsaken till erektionsproblemet i huvudsak psykologiskt bör man söka professionell hjälp. Det finns många orsaker till att man kan få erektionsproblem av andra anledningar än de rent fysiska. Sorg, stress och sömnlöshet är bara några av dessa.

Intressanta fakta om erektionsproblem

Det har gjorts många undersökningar rörande hur stor andel av befolkningen det är som lider av erektionsproblem. Givetvis är det svårt att mäta den exakta andelen. Frågan om erektionsproblem är av naturliga skäl lite känslig. Dessutom är det så att varje tillfrågad individ svarar utifrån sin egen uppfattning. En person som rent medicinskt kanske inte ska anses lida av erektil dysfunktion kan mycket väl uppge att han har erektionsproblem om han upplever att han inte kan genomföra ett samlag på ett tillfredsställande sätt.

De flesta studier pekar på att ungefär en av sex män lider av erektionsproblem i olika hög grad. I svenska undersökningar uppges att en av sju män har problem med att få och/eller upprätthålla en erektion. Av naturliga skäl är det fler äldre än yngre som har erektionsproblem.

Samtidigt är det få av männen som har erektionsproblem som faktiskt gör någonting åt saken. Nästan alla tillfrågade i undersökningarna har god kännedom om Viagra, men bara strax över tio procent har någon gång genomgått en behandling mot problemen!