Tala med din partner innan du tar Viagra

Erektil dysfunktion är ett relativt vanligt tillstånd. Beroende på var man är i världen och vilken population man frågar får man resultatet att mellan 5-10 procent av den manliga befolkningen lider av permanenta eller semi-permanenta erektionsproblem. Vissa män har medfödda fel, medan andra har en sådan livsstil att förutsättningarna för att få erektion vid sexuell stimulans är nedsatta. En del män har psykologiska blockeringar som gör det svårt att få erektion, medan andra män helt enkelt har en nedsatt sexdrift som orsakar erektionsproblem.

Om man är i ett parförhållande kan erektionsproblemen vara skadliga för förhållandet. Visst, penetrativt sex är kanske inte den absolut viktigaste faktorn som ett förhållande bygger på, men erektionsproblem kan likväl ge upphov till sprickor i ett annars lyckligt förhållande.

Skäl för erektionsproblem i ett förhållande

Ett enkelt sätt att få bukt med erektionsproblem – om problemet är av en sådan typ att det kan behandlas med läkemedel – är att använda Viagra. Man bör dock eliminera alla andra möjliga lösningar innan man börjar med medicinering. Om en man i ett förhållande lider av erektionsproblem kan det nämligen finnas många andra orsaker till detta, utöver de rent fysiologiska.

Ett parförhållande går igenom vissa faser och humöret kan gå upp och ner. Bråk, stress, känslor av otillräcklighet i förhållandet samt eventuell misstro till partnern är bara några exempel på faktorer som gör att man i tider kanske inte är så intresserad av att genomföra en sexuell aktivitet med sin partner. Om man inte attraheras sexuellt av sin partner är det mycket svårt att få en erektion och genomföra exempelvis ett samlag. Detsamma gäller om man känner att man själv inte är attraktiv. Det är bara naturligt att det blir så.

Sedan kan det givetvis vara så att en man i ett parförhållande lider av depression eller någon mildare form av nedstämdhet, antingen tillfälligt eller mer långvarigt. Om man lider av depression eller nedstämdhet kan det för det första vara svårt att engagera sig i sin partner på ett rent sexuellt plan. För det andra kan det rent faktiskt vara svårt att få en erektion även om den sexuella stimulansen finns där. Det är också, ironiskt nog, så att de mediciner man eventuellt tar mot depression eller nedstämdhet kan verka nedsättande på såväl potensen som på sexdriften.

Man måste prata om problemen

Oavsett anledningen till att det inte fungerar sexuellt mellan två personer i ett parförhållande är det klokt att försöka identifiera och lösa eventuella sociala och psykologiska problem och spänningar innan man ringer doktorn för rådgivning och undersökning och/eller beställer Viagra. Det är också klokt att båda parterna i förhållandet läser på om erektil dysfunktion och erektionsproblem så att man har fakta att utgå ifrån. Annars finns en risk att dialogen mellan parterna bara fokuserar på det känslomässiga, vilket inte är optimalt.

Man bör också ha en dialog med sin partner om själva användandet av Viagra. Viagra är ett mirakelmedel men det löser inte alla problem. Det är viktigt att båda parter förstår hur Viagra fungerar.