Psykologiska faktorer bakom erektil dysfunktion

För att man ska få en erektion krävs det att både det fysiologiska och det mentala fungerar. En erektion påbörjas när hjärnan stimuleras sexuellt. Därefter påbörjas en kemisk process som leder till att blodgenomströmningen till penis ökar. Svällkropparna fylls med blod och man får en erektion. Erektionsproblem, eller erektil dysfunktion med ett annat namn, kan således orsakas av såväl psykologiska som fysiologiska faktorer. Om hjärnan inte skickar rätt signaler kommer de fysiologiska processerna inte att inledas. Om de fysiologiska processerna inte fungerar kommer erektionen inte att påbörjas. Vilka är då de vanligaste psykologiska faktorerna bakom erektil dysfunktion?

Inledningsvis ska sägas att nästan all forskning kring erektil dysfunktion fokuserar på de rent fysiologiska faktorerna. Att det förhåller sig så är lite olyckligt. Många som lider av erektionsproblem har nämligen inte problem med fysiologin. Samtidigt hade vi förmodligen inte haft Viagra om forskningen inte hade varit fokuserad på hur man kan förbättra blodflödet till penis inför en sexuell aktivitet.

Stress

Stress är en av de vanligaste orsakerna bakom erektionsproblem. De saker som gör att stress kan ge upphov till erektil dysfunktion är att stressen gör kroppen spänd, att man medvetet eller omedvetet drar sig undan från andra människor och att man har svårt att fokusera. Om man vill inleda en sexuell aktivitet men lider av stress finns risk för att hjärnan skickar motstridiga signaler, vilket kan leda till att man får svårt att få och upprätthålla en erektion.

Ett annat, lite mer indirekt problem, med stress, är att en person som lider av stress ofta äter dåligt, dricker dåligt, sover dåligt, och även börjar nyttja alkohol och/eller nikotin. Allt detta är kontraproduktivt när man vill få en erektion.

Depression

När man lider av depression är det ofta så att det mesta känns mörkt i livet. Man upplever inte sällan att man inte är attraktiv. Det gör att lusten att delta i sexuella aktiviteter sjunker. Om man har svårt att fokusera på positiva, lustfyllda känslor kan det göra att man får problem att få och upprätthålla en erektion.

Problem i ett förhållande

Det är omöjligt att separera lust och sex från personkemi när man befinner sig i ett förhållande. Om man har problem i ett förhållande kan det vara mycket svårt att känna lust och attraktion till sin partner. Om man försöker inleda en sexuell aktivitet med sin partner kan känslor i det undermedvetna sätta stopp för erektionen.

Sexuell prestationsångest

Om man känner sig otillräcklig i sängen kan det leda till erektionsproblem. Det är inte så konstigt egentligen. Sexuell prestationsångest skapar stress och blockerar lusten. Vad det handlar om är att man upplever att man inte är bra nog i sängen, eller att man känner att man inte kan tillfredsställa sin partner på rätt sätt, för att använda andra ord. Sexuell prestationsångest är en av de vanligaste orsakerna till att läkare skriver ut potenshöjande läkemedel, såsom till exempel Viagra. Samtidigt som man medicinerar bör man även arbeta med de psykologiska faktorerna. En tablett Viagra löser inte alla problem.