Myter om erektil dysfunktion

Eftersom erektil dysfunktion är ett sådant känsligt ämne är det inte så konstigt att det har uppstått mängder av myter om vad som kan orsaka detta tillstånd. Ingen man vill ju riskera att drabbas av erektil dysfunktion. Nedan listas fem vanliga myter om erektil dysfunktion (ED) med en förklaring om varför de inte är sanna.

ED inträffar bara om man inte är intresserad av sin sexualpartner

Givetvis kan det vara svårare att känna lust och få erektion om man inte upplever sin sexualpartner som attraktiv. Det handlar om permanent eller tillfällig inkompatibilitet och är helt naturligt. Dock kan ED inträffa även om man skulle vara sexuellt attraherad av en person. I vissa fall kan det till och med vara så att man är så sexuellt attraherad att man drabbas av sexuell prestationsångest för att man tror att man inte ska kunna tillfredsställa sin sexualpartner på ett bra sätt.

Vissa underkläder kan ge upphov till erektil dysfunktion

Denna myt är seglivad och det verkar svårt att riktigt få bort den ur allmänhetens medvetande. Det finns dock ingen forskning som har visat att vissa underkläder, främst de som sitter åt kring penis, kan ge upphov till ED. Det finns emellertid en helt annan anledning till att det inte är särskilt klokt att använda åtsittande underkläder. Om mannens pung inte tillåts expandera vid ökad värme kan spermieproduktionen minska. Dessutom kan spermiernas kvalitet försämras.

Det är bara äldre män som drabbas av ED

Det är sant att det är vanligare med ED bland äldre män än bland yngre. Det betyder dock inte att yngre män inte kan drabbas av erektionsproblem. Det finns många orsaker till ED som inte har att göra med åldern. En ohälsosam livsstil, rökning, stress, sexuell prestationsångest och olika sjukdomar är alla exempel på faktorer som gör att även yngre män kan ha problem att få erektion och upprätthålla erektionen tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag.

Erektil dysfunktion har bara att göra med emotionella orsaker

Kroppen är en enhet. Om man till exempel mår dåligt emotionellt är det ofta så att energinivåerna i kroppen sjunker överlag. Blir man förkyld är det ofta svårt att hålla uppe humöret. Med sexdriften är det så att hjärnan och kroppen måste samspela. Emotionella orsaker kan mycket väl vara avgörande för om man kan få en erektion eller inte, men ED kan också handla om rent fysiologiska aspekter. För att man ska kunna få en erektion måste blodflödet till penis vara tillräckligt. Dessutom måste blodet hållas kvar i penis. Detta styrs genom delvis kemiska processer som sker automatiskt när man blir upphetsad. Har man problem med fysiologin kan man inte få erektion, oavsett hur gärna man än skulle vilja det. Det är för att undanröja de fysiologiska hindren som man medicinerar med Viagra.

Cykling kan inte ge upphov till erektil dysfunktion

Frågan om cykling och impotens har debatterats under många år. Att frågan har uppstått beror på att en stationär position på en cykelsadel, där man lägger en stor del av vikten på kroppens mittersta regioner borde ge upphov till ett minskat blodflöde till penis. Det finns forskning som visar på att de endoteliska cellerna i området kring penis kan skadas om man cyklar mycket. Vill man minska risken att drabbas av ED ska man alltså undvika längre cykelturer.