Möjliga bieffekter av Cialis

Det är många potensmedel som lovar guld och gröna skogar, men som inte har någon egentlig effekt. Cialis är inte ett av dessa. Cialis är ett mycket potent läkemedel mot erektil dysfunktion och erektionsproblem. Det är många män som har blivit hjälpta av Cialis. Samtidigt gäller det alltid att vara försiktig med läkemedel. Det gäller att känna till vilka bieffekter man kan drabbas av och hur man enklast kan undanröja obehagen som kan uppstå. Man kan dock säga att det är relativt ovanligt att man känner några fysiska eller psykiska obehag efter intag av Cialis.

Vanligt förekommande bieffekter av Cialis

Det finns ett antal mindre bieffekter av Cialis. Dessa bieffekter är i högsta grad tolererbara. Den vanligaste bieffekten av Cialis är huvudvärk. Många män som använder Cialis kan uppleva att man får ett mindre tryck över huvudet. För vissa män övergår trycket i huvudvärk. Huvudvärken kan sitta i så länge som den verksamma substansen i Cialis finns kvar i kroppen (upp till 30 timmar), men är i de flesta fall snabbt övergående. För en mycket liten andel män kan dock huvudvärken bli så svår att man inte blir särskilt intresserad av att ha sex, även om man med Cialis inte har några problem att få en erektion! För att enklast undanröja risken att man kan drabbas av huvudvärk kan man helt enkelt prova att halvera dosen av Cialis. Om man då inte får någon större effekt mot erektionsproblemen är det klokt att besöka en läkare för rådgivning.

Risken att drabbas av huvudvärk ökar med dosen. Det gäller även för de andra lite mindre allvarliga bieffekterna som kan uppstå vid användning av Cialis. De övriga vanliga bieffekterna är matsmältningssvårigheter, ryggvärk, muskelvärk, ledvärk, nästäppa samt rodnader i ansikte och på bröstet.

Det är ungefär en av tio som upplever att man får problem med matsmältningen när man medicinerar med Cialis. Detta gäller en dos Cialis på 20 milligram. De övriga just nämnda bieffekterna är mer ovanliga. Man kan säga att en av 20 män får värk i ryggen. Ungefär en av 40 får nästäppa eller upplever rodnader i ansiktet och på bröstet. Eftersom dessa bieffekter är hanterbara kan man definitivt säga att Cialis är ett relativt säkert läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Fler allvarliga bieffekter av Cialis

De mer allvarliga bieffekterna som kan uppkomma om man använder Cialis är ungefär desamma som de som gäller för Viagra. En skillnad är dock att bieffekterna av Cialis kan sitta i under en längre tid än de som kan uppstå vid användning av Viagra. Det har givetvis att göra med att Cialis är långtidsverkande, medan effekten av Viagra bara sitter i under en period av 4-5 timmar.

Precis som med Viagra ska man inte ta Cialis om man tar mediciner med nitrater mot bröst- eller hjärtsmärtor. Kombinationen av Cialis och nitratbaserade läkemedel kan nämligen orsaka kraftiga blodtrycksfall.

Sedan finns givetvis risken att man helt enkelt är allergisk mot Cialis huvudbeståndsdel tadalafil. Skulle det visa sig att man är allergisk kan man uppleva att läppar, tunga och svalg svullnar upp, vilket kan försvåra andningen.