Mediciner som kan påverka Viagra

Innan man påbörjar en behandling med ett specifikt läkemedel bör man undersöka om det finns några komplikationer som kan uppstå vid samtidig användning av andra läkemedel. Det gäller alla läkemedel, även Viagra. Viagra ses generellt sett som ett relativt säkert läkemedel, med få kända komplikationer och bieffekter. Eftersom Viagra ökar blodflödet i kroppen ska man dock vara mycket försiktig med att använda till exempel hjärtmediciner samtidigt som man använder Viagra.

Det enklaste sättet att ta reda på om man bör vara extra försiktig med Viagra är att rådfråga en läkare, gärna då en läkare som känner till ens sjukdomshistoria. Läkaren kan undersöka om de mediciner man för närvarande tar kan påverka effekten av Viagra. Dessutom kan läkaren se om kombinationen av Viagra och ett annat läkemedel kan ge upphov till allvarliga komplikationer. Härnedan listas några typer av läkemedel som man bör ge lite extra uppmärksamhet innan man börjar använda Viagra. Notera att listan inte är uttömmande.

Proteashämmare

Proteashämmare används normalt som bromsmediciner mot HIV. Vi ska inte gå in på exakt hur dessa mediciner fungerar, eftersom det är ganska komplicerat. Det räcker med att veta att mediciner som fungerar som proteashämmare gör så att effekten av Viagra blir starkare och sitter i längre. Om man genomgår en behandling med proteashämmare ska man gå ner i dosen av Viagra. Normalt räcker en dos på 25 milligram för att man ska få god effekt mot erektionsproblemen. Man ska absolut inte ta 50 mg eller mer.

Antihistaminer mot magsyra

Antihistaminer mot magsyra är effektiva vid behandling av bland annat magsår. Tagamet är ett exempel på en sådan antihistamin. Tagamet gör att smärtan från magsåret minskar. Dessutom kan man få bukt med halsbränna och sura uppstötningar. Tagamet förstärker effekten av Viagra. Många som går på en behandling mot magsår eller halsbränna upplever att de bara behöver ta en halv dos Viagra för att få en mycket god effekt.

Erythromycin

Erythromycin är en form av antibiotika som används för att behandla bakteriinfektioner. Forskningen är inte helt klar på hur Erythromycin och Viagra samverkar, men det finns indikationer på att Erythromycin förstärker effekten av Viagra. Man bör alltså iaktta försiktighet om man går på en behandling med Erythromycin och vill börja använda Viagra.

Mibefradil/Posicor

Det finns några ämnen som kan förstärka de möjliga bieffekterna av den verksamma substansen i Viagra (Sildenafil). Mibefradil/Posicor innehåller några av dessa ämnen. Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck och/eller bröstsmärtor. Normalt rekommenderas inte att man kombinerar Viagra med Mibefradil/Posicor. Om läkare ändå ger klartecken ska man vara mycket försiktig med hur stor dos Viagra man tar.

Itraconazole

Itraconazole/Sporanox används för att behandla svampinfektioner i kroppen. Detta läkemedel förstärker effekten av Sildenafil på ett betydande sätt. Man ska vara mycket försiktig med doseringen av Viagra om man samtidigt behandlas med Itraconazole. En hög dos Viagra kan förstärka de eventuella bieffekterna av användning av Viagra, vilket kan upplevas som mycket obehagligt. Ett annat läkemedel mot svampinfektioner är Ketaconazole/Nizoral. Man ska vara mycket försiktig även med detta läkemedel.