Kan man bli beroende av Viagra?

Flera typer av läkemedel innehåller ämnen som gör att man kan bli fysiskt beroende på grund av att de verksamma substanserna i läkemedlen påverkar den kemiska balansen i hjärnan. Det gäller bland annat bensodiazepiner (lugnande medicin) och värktabletter. Viagra är inte fysiskt beroendeframkallande på något sätt. Det finns inget ämne i Viagra som gör att man kan få ett kemiskt begär. Den verksamma substansen i Viagra, Sildenafil, påverkar enbart blodflödet i kroppen så att det blir lättare att få en erektion. Många tror nog att Viagra även ökar lusten genom att påverka hjärnan, men så är inte fallet.

Även om man inte kan bli fysiskt beroende av Viagra kan man givetvis, precis som för alla andra läkemedel, bli psykologiskt beroende av detta läkemedel. Då är det själva effekten av Viagra, det vill säga att det blir lättare att få en erektion, som är beroendeframkallande. Självklart är det så att vissa personer kan uppleva att effekten är så fantastisk att man vill ta varje chans till att ta en tablett av Viagra. Har man lidit av erektil dysfunktion eller mildare erektionsproblem och haft ett otillfredsställande sexliv under lång tid, är det inte så konstigt om man på alla sätt vill undanröja risken att det negativa tillståndet kommer tillbaka. Det finns många män som tar en tablett Viagra varje dag, oavsett man ska delta i en sexuell aktivitet eller inte. Man har helt enkelt en trygghet i att det lilla blå pillret fungerar.

På så sätt kan man alltså säga att man kan bli psykologiskt beroende av Viagra. Ett beroende, oavsett vad det är som ger upphov till beroendet, är sällan något att eftersträva. Beroenden kan göra att man inskränker sitt liv på olika sätt. Om man blir beroende av att ta ett blått piller varje dag kan man känna sig stressad och otrygg om man en dag inte har tillgång till Viagra, även om man inte planerar att ha sex. Skulle man någon gång delta i en sexuell aktivitet utan att man har tillgång till Viagra kan man få allvarlig prestationsångest inför själva akten, vilket kan leda till att man över huvud taget inte kan ge sig hän och genomföra exempelvis ett samlag.

Är det farligt att vara beroende av Viagra?

Rent kemiskt finns det inga problem med att vara psykologiskt beroende av Viagra. Detta läkemedel mot erektionsproblem förändrar inga tillstånd i kroppen på lång sikt. Man kan inte drabbas av någon sjukdom genom att använda Viagra dagligen. Viagras effekt är övergående och det verksamma ämnet Sildenafil går automatiskt ur kroppen. Man lagrar alltså inte Sildenafil i kroppens vävnader.

Det just skrivna gäller givetvis för män som i övrigt har en god allmänhälsa. Det finns vissa riskgrupper som inte bör använda Viagra över huvud taget, eller mycket sparsamt, och då bara efter läkares ordination. Framför allt bör män som befinner sig i någon av riskgrupperna inte ta Viagra på daglig basis. Främst gäller det personer som lider av hjärt-kärl-sjukdomar. Viagra kan nämligen både förvärra hjärtsjukdomar och ta ner effekten av mediciner som används mot dessa.