Fysiska orsaker till erektil dysfunktion

För att få en erektion krävs att en mängd kemiska processer i kroppen samverkar. Dessutom är det nödvändigt att signalerna från hjärnan inte stoppas upp. En erektion uppstår inte ur intet. Det kan vara svårt att exakt identifiera orsakerna till erektil dysfunktion, såväl vad gäller det fysiologiska som det psykologiska. Det är dock alltid med det fysiologiska man börjar när det handlar om att ställa en diagnos. Först om man upptäcker att det inte finns några fysiologiska hinder för att man ska kunna få en erektion går man över till att utreda psykologiska faktorer.

Det är viktigt att man gör en heltäckande läkarundersökning om man lider av erektil dysfunktion. Skrapar man bara på ytan är det lätt att man missar den eller de faktorer som faktiskt förhindrar erektionen. Dessutom är läkarundersökningen gynnsam även ur en annan aspekt. Erektil dysfunktion kan nämligen vara ett första tecken på att man har någon åkomma. Ju tidigare man upptäcker eventuella sjukdomar, desto snabbare kan man ju få behandling. Vilka är då de fysiska orsakerna till erektil dysfunktion som man oftast talar om? Notera att vi i beskrivningen nedan fokuserar på mer allvarliga sjukdomstillstånd som kan ge upphov till permanent erektil dysfunktion, inte tillstånd som kan ge potensproblem under en kortare tid.

Skador på penis

Det tydligaste exemplet på en fysiologisk faktor som kan förhindra att man kan få och upprätthålla en erektion är givetvis en skada på penis eller de vävnader som ligger i direkt anslutning till penis. Vissa män har till exempel, av naturen, svällkroppar som inte fungerar riktigt som de ska. Det kan också vara så att blodet har svårt att tränga fram till penis på grund av att det helt enkelt är trångt. Ofta är ett mindre ingrepp tillräckligt för att man ska få bukt med problemet.

Intressant är att forskarna har märkt att tävlingscyklister ofta har problem med att få erektion, särskilt efter tuffa träningsperioder eller tävlingar. När man sitter på sadeln länge stoppas nämligen blodflödet till penis upp i hög grad. Detta tillstånd kan sitta i ett bra tag efter att man har klivit av sadeln.

Sjukdomar

Forskningen kring olika sjukdomars inverkan på potensen är faktiskt bara i sin linda. Det är under de senaste 20–30 åren som forskarvärlden har insett att vanliga sjukdomar kan ge upphov till potensproblem och/eller erektil dysfunktion.

I dag vet vi att sjukdomar som Parkinson, diabetes och multipel skleros har en negativ effekt på potensen. Detsamma gäller hjärt- och kärlsjukdomar samt högt blodtryck. Även sjukdomar som gör att ryggraden och ryggmärgen inte fungerar som de ska kan ge potensproblem, detta eftersom signalerna från hjärnan till penis helt enkelt förhindras eller stoppas upp helt.

Komplikationer efter operationer eller läkemedelsbehandlingar

Så fort man lägger sig på operationsbordet för att genomgå en operation i trakterna omkring penis finns risken för komplikationer som kan leda till erektil dysfunktion. Om man opereras för testikelcancer eller prostatacancer, till exempel, finns alltid risken att nervändar skadas, att det uppstår mindre skador på blodkärl eller att hormonnivåerna förändras. Alla dessa komplikationer kan ge upphov till erektil dysfunktion. För cancer är det också givetvis så att kemoterapin har nedbrytande effekter i sig.