Enkla tips för en bättre sexuell hälsa

För att kunna upprätthålla en bra sexuell hälsa, där man känner lust och inte har några problem med vare sig potensen eller förmågan att få en erektion, är det viktigt att man lever hälsosamt och att man inte drabbas av några allvarligare sjukdomar. Det senare är inte alltid så lätt att påverka på egen hand, men generellt kan sägas att en god allmänhälsa minskar risken för att man drabbas av en allvarlig sjukdom.

Träna penis

Hur ska man kunna träna penis? Det finns ju inga muskler eller leder i penis. Det är sant, men det finns mängder av muskler i penisroten som man inte ser. Den viktigaste muskeln omkring penis är PC-muskeln. Denna muskel håller uppe erektionen när penis svällkroppar är fyllda. Om PC-muskeln är stark är det lättare att upprätthålla en erektion under längre tid. För att öva upp uthålligheten i PC-muskeln kan man prova att knipa till muskeln ett antal gånger, vid några tillfällen varje dag. För att få en känsla för hur detta ”knipande” ska gå till kan man prova att bryta av strålen när man kissar. PC-muskeln är nämligen inte bara nödvändig för erektionen, den har också funktionen att stoppa flödet av urin.

Motionera långt upp i åldrarna

Med stigande ålder minskar såväl potensen som förmågan att få och upprätthålla en erektion. En god allmänhälsa vid stigande ålder minskar dock de potentiella besvären. Om man rör på sig mellan 3–5 timmar i veckan, oavsett motionsform, kan man minska risken att drabbas av erektil dysfunktion med upp till 30 procent. Även yngre män har givetvis nytta av att motionera regelbundet. En god hjärthälsa och en bättre kondition gör att det finns mer blod i kroppen och att blodgenomströmningen blir bättre.

På senare tid har farorna med ett stillasittande liv noterats på mängder av håll. Bara det faktum att man är stationär, på en kontorsstol på jobbet och/eller i soffan/sängen framför teven, gör att man löper större risk att drabbas av bland annat hjärt-kärl-sjukdomar. Det spelar tydligen ingen roll hur aktiv man är i övrigt. Det är just det stationära tillståndet som ger upphov till riskerna. Om man vill upprätthålla en god sexuell hälsa, och en god allmänhälsa överlag, ska man tänka på att få tillräckligt med motion även i vardagen.

Ät hälsosamt och undvik tobak

Att äta hälsosamt är givetvis fördelaktigt ur en mängd olika aspekter, även när det gäller att upprätthålla den sexuella hälsan. Hur kommer då det sig? Jo, i grunden är det så att alla processer i kroppen fungerar bättre om man har tillräckligt med näringsämnen i blodet. Det finns till exempel en mängd mineraler som har till funktion att främja den sexuella hälsan. Äter man inte en välbalanserad kost finns risk att man drabbas av en brist av något mineral. Zink och magnesium är två mineraler man inte vill lida brist på om man vill ha en god sexuell hälsa.

Tobak, särskilt då cigaretter och annan röktobak, har den bieffekten att kapillärerna drar ihop sig. Eftersom kapillärerna i penis måste vara avslappnade för att blodet ska kunna strömma till svällkropparna i penis är det ganska självklart att tobak motverkar förmågan att få och hålla kvar en erektion.