Bieffekter av Viagra

Alla läkemedel kan ge upphov till bieffekter. För att ett läkemedel ska kunna godkännas måste de kliniska studierna visa att bieffekterna inte ger upphov till betydande besvär och att allvarliga biverkningar av användning bara drabbar ett mycket litet fåtal användare. Viagra är generellt sett att betrakta som ett relativt säkert läkemedel, detta bland annat eftersom bieffekterna i de allra flesta fall är klart beskedliga samt att effekten av Viagra avtar bara efter några timmar. Även om Viagra är ett säkert läkemedel bör man dock vara medveten om typiska bieffekter innan man påbörjar en behandling med Viagra mot erektionsproblem. Man bör också försäkra sig om att Viagra inte motverkar den effekt man får av läkemedel som man använder sedan tidigare. Innan man börjar använda Viagra bör man besöka sin läkare för en diskussion om de eventuella bieffekter som Viagra kan ge. Detta är särskilt viktigt om man lider av hjärtproblem.

Relativt vanliga bieffekter av Viagra

Viagra påverkar kroppen på så sätt att blodflödet ökar i hela kroppen. Med ett ökat blodflöde kan man få bieffekter som påminner om de man kan uppleva när man idrottar eller gör något fysiskt ansträngande arbete. Ansiktsrodnad och en något förhöjd puls är mycket vanliga bieffekter. Dessa bieffekter har helt enkelt att göra att blodet strömmar snabbare i kroppen och att blodet lättare hittar ut i kroppens yttre kapillärer. Att man får rodnader särskilt i ansiktet beror dels på att huden är extra tunn och känslig just här, och dels på att huvudet är en kroppsdel som är placerad nära hjärtat.

Huvudvärk och illamående

Vissa män som använder Viagra för första gången kan få lite mer obehagliga bieffekter, såsom huvudvärk, illamående och en orolig mage. Dessa bieffekter är dock snart övergående. Det är det ökade blodflödet som är boven i dramat även här. Huvudvärken är normalt sett ganska mild. Detsamma gäller den oroliga magen.

I sällsynta fall kan man få vissa problem med synen. Det har att göra med att Viagra ökar blodtrycket i kroppen. Man kan jämföra synproblemen med de man kan uppleva när man reser sig snabbt från ett liggande eller sittande läge. Synen kan bli lite suddig. Man kan även bli extra ljuskänslig. Även dessa besvär övergår relativt snart. Synproblemen sitter sällan i lika länge som Viagras potenshöjande effekter.

Mer allvarliga bieffekter

De mer allvarliga bieffekterna av Viagra kan i princip enbart uppkomma om man överdoserar detta läkemedel, om man har hjärtproblem eller om man går på så kallade nitratläkemedel, såsom nitroglycerin.

Nitratläkemedel används för att behandla hjärtsjukdomar. Om man använder Viagra samtidigt som man behandlas med exempelvis Nitroglycerin kan blodtrycket sjunka mycket kraftigt, vilket kan leda till svimningar och ytterligare hjärtproblem.

Allmänna råd om Viagra

Ovan lista på möjliga bieffekter är inte uttömmande. Alla män har sina egna fysiologiska förutsättningar. För att minska risken för att drabbas av någon eller några av de bieffekter som nämnts ovan rekommenderas att man gör en hälsoundersökning hos en läkare innan man beställer Viagra. När man sedan ska börja använda Viagra ska man vara noga med att följa den av läkaren föreskrivna dosen. Man ska inte experimentera med olika doser av Viagra på egen hand.