Alternativ till läkemedel vid erektil dysfunktion

Viagra är ett av de mest användbara och effektiva läkemedlen för behandling av erektil dysfunktion och andra potensproblem. Anledningen är att Viagra är mycket enkelt att administrera och inte har några särskilda bieffekter för friska personer. Det finns ett antal alternativ till Viagra som fungerar ungefär på samma sätt som det ”lilla blå pillret”. Det finns även ett antal produkter som klassas som alternativmedicin som kan ha goda effekter vid erektionsproblem. Här är några exempel på sådana produkter. Notera att dessa produkter ofta inte är testade fullt ut för eventuella bieffekter. Vissa är inte heller godkända som naturläkemedel av myndigheterna. Man ska alltid iaktta försiktighet när man använder alternativmedicin.

Ginko

Ginko, ofta med tillägget Biloba, är en ört som sägs ha potenshöjande effekter. Forskarna är inte helt på det klara med hur denna ört påverkar kroppen, men klart är att Ginko gör så att de mjuka vävnaderna i kroppen slappnar av, vilket leder till ett ökat blodflöde. Eftersom penis består av mjuka vävnader får Ginko en effekt på potensen. Det är dock inte alla män som får en effekt av Ginko. Störst effekt har Ginko förmodligen hos män som tar läkemedel mot depression. Dessa läkemedel kan i många fall minska sexlusten hos män.

L-Arginin

L-Arginin är en aminosyra som omsätts till kväveoxid i kroppen. Ju större halter av kväveoxid man har i kroppen desto mer slappnar kapillärerna av. Om kapillärerna är flexibla kan blodgenomströmningen öka. Det leder i sin tur till att det kan bli lättare att få erektion. L-Arginin finns i höga halter i animaliska livsmedel som innehåller mycket protein, såsom till exempel kött, fisk och ägg. Man kan även ta tillskott med rent L-Arginin. I teorin ska denna aminosyra ge relativt goda effekter för erektionsproblem. De studier som har gjorts på L-Arginin på personer med erektil dysfunktion har dock visat på tvetydiga resultat. Det krävs mer forskning innan man slutligt kan bestämma om L-Arginin har god effekt för personer som lider av erektil dysfunktion.

L-Carnitine

L-Carnitine har visat sig ha goda effekter för personer med erektionsproblem, särskilt för dem som tidigare inte har upplevt några större effekter av Viagra. Det är även så att L-Carnitine kan förstärka effekten av Viagra. L-Carnitine finns som kosttillskott. Ofta säljs L-Carnitine som en fettförbränningsprodukt.

Zink

Zink är ett mineral som är mycket viktigt för mängder av processer i kroppen. Människokroppen behöver zink bland annat för att matsmältningen ska fungera och för att levern och njurarna ska kunna göra sitt jobb på ett effektivt sätt. Zink svarar även för att upprätthålla testosteronproduktionen i kroppen. Ju lägre halter av testosteron man har, desto svårare kan det vara att få en erektion. Zink finns i animaliska livsmedel men kan också tas som kosttillskott.

Yohimbe

Yohimbe är ett naturläkemedel som utvinns ur det afrikanska trädet med samma namn. Detta naturläkemedel har marknadsförts aggressivt på senare tid som ett fullgott alternativ till Viagra, Cialis och andra potenshöjande läkemedel. Påståendet att Yohimbe skulle vara en potentiell ”Viagradödare” är dock mycket överdrivet. Det Yohimbe gör är att stimulera blodflödet till penis och öka sexlusten, men på ett mindre omfattande sätt än Viagra. Samtidigt är Yohimbe potentiellt giftigt, även vid låga doser. De positiva effekterna väger inte upp de negativa effekterna med Yohimbe.